PROGRAMUL OPERATIONAL  SECTORIAL „CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE”

Axa prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare

Domeniul major de interventie 2.3 –  Accesul intreprinderilor la activitaţi de cercetare-dezvoltare si inovare

Operatiunea 2.3.1: Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative

Codul proiectului (ID/SMIS): ID 1066 / SMIS-CSNR 28992 

Contract nr. 383/08.03.2012

PROIECT:

Centru medical de evaluare chemosenzoriala (gust, miros, simt chimic comun)

Proiectul a fost realizat in cadrul  PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

AXA PRIORITARA :  

AP2: COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI INOVARE

DOMENIUL DE INTERVENTIE:

D2.3: Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare

OPERATIUNEA: 

O2.3.1: SPRIJIN PENTRU START-UP-RILE sI SPIN-OFF-URILE INOVATIVE

Sectorul relevant pentru tematica proiectului : 11. Sanatate. Medicamente

 

Scopul proiectului a fost costituirea unui start-up inovativ bazat pe rezultatele de C-D ale Doamnei Dr. Dantis Gabriela obtinute in cadrul tezei de doctorat, precum si pe insusirea si adaptarea tehnicilor moderne de evaluare in domeniul simturilor chimice din cele mai cunoscute centre de cercetare  din Europa si America. Acesta a constat in organizarea si dotarea unor cabinete medicale specializate in evaluarea, diagnosticul si tratamentul disfunctiilor chemosenzoriale (miros, gust, simt chimic comun) in cadrul societatii comerciale Gdarmed G&G  infiintata in septembrie 2010.

 Proiectul s-a aliniat strategiei generale de crestere a competitivitatii economice prin cercetare-dezvoltare si inovare, prin: 

  • modernizarea si dezvoltarea capacitatii  tehnice si tehnologice a S.C. Gdarmed G&G prin transferarea catre societate a cunostintelor teoretice si practice acumulate in cadrul cercetarilor care au facut obiectul tezei de doctorat si stagiilor de cercetare efectuate de dr. Gabriela Dantis in SUA si Germania
  • cresterea calitatii serviciilor medicale oferite, cu impact puternic asupra starii de sanatate a populatiei si asupra indicelui de morbiditate
  • crearea de noi locuri de munca, prin constituirea unor cabinete cu activitate medicala si de cercetare complementara: neurologie, psihologie, psihiatrei ORL etc  
  • atragerea de tineri specialisti atat in activitatea de cercetare, cat si in cea de practica medicala specifica societatii.

Totodata proiectul s-a aliniat obiectivelor din Strategia Ministerului Sanatatii referitoare la:

  • respectarea dreptului la ocrotirea sanatatii populatiei;
  • garantarea calitatii si sigurantei actului medical;
  • cresterea rolului serviciilor preventive;
  • asigurarea accesibilitatii la servicii.