COMPETITIE DE PROIECTE DE CERCETARE

2016

Tema: Cavitatea orala - patologie si preventie

 

Castigator: 

EDUCATIE SI PROGRAME DE SANATATE ORO-DENTARA LA COPII SI ADOLESCENTI

Director de proiect: Conf. univ. dr. Vanda Roxana Nimigean, contract nr. 1/2.11.2016.

 

1. Context 

Motivatia constituirii Societatii Gdarmed G&G consta in crearea unui cadru organizatoric adecvat pentru specialisti din domeniul medicinei si alti specialisti cu preocupari legate de sanatate, in vederea ridicarii nivelului profesional si stiintific al serviciilor de sanatate. De asemenea Societatea Gdarmed G&G isi propune ca scop prioritar desfasurarea unei activitati sustinute de cercetare stiintifica ce va consta in analiza, culegerea si interpretarea stiintifica de date privind gradul de sanatate la nivel individual si populational, precum si evaluarea si implementarea mijloacelor de imbunatatire a sanatatii. 

 

2. Scop 

Activitatea de cercetare a societatii are scopul de a reuni cercetatori din domeniul stiințelor medicale care au preocupari legate de educatia pentru sanatate si impactul conceptiilor si comportamentelor individuale asupra starii de sanatate a diferitelor categorii populationale, precum si preocupari in sensul imbunatatirii mijloacelor si metodelor de promovare a sanatatii si cresterii calitatii serviciilor medicale.

 

3. Obiective 

Pentru realizarea acestui scop Societatea Gdarmed G&G isi propune urmatoarele obiective:

• Stimularea parteneriatelor intre grupurile de cercetare si beneficiarii direcți si indirecți, in vederea identificarii nevoilor acestora din urma, cu scopul final de imbunatatire a sanatatii  si a calitatii vietii, pornind de la evidenta stiintifica in domeniul medicinei.

• Crearea unor campanii de informare cu privire la educația pentru sanatate realizate de echipe mixte de specialisti, din domeniul sanatații si al educației. 

 

4. Rezultate preconizate 

Programul initiat de Societatea Gdarmed G&G are in vedere obtinerea de rezultate bazate pe investigatii stiintifice, interdisciplinare aplicabile in practica medicala, in scopul imbunatatirii sanatatii si al promovarii de conceptii si comportamente sanogene:

- Metode inovative; 

- Modele demonstrative/ modele educationale;

- Strategii, protocoale; 

- Servicii cu grad mare de noutate bazate pe studii stiintifice; 

- Publicatii. 

 

5. Conditii de participare 

­ Prezentul Program are ca directie specifica cercetarea interdisciplinara in domeniul medical, social si educational pentru promovarea de strategii preventive, initierea si perfectarea de programe de sanatate cu aplicabilitate in practica medicala, in scopul utilizarii corespunzatoare a serviciilor de sanatate si a cresterii calitatii vietii.

­ Bugetul maxim al unui proiect va avea valoarea de 4000 lei. 

­ Durata proiectului: maxim 6 luni din momentul semnarii contractului.

 

6. Criterii de eligibilitate 

­ Institutii publice sau de drept privat care sa aiba in statut activitati de cercetare-dezvoltare; 

­ PFA cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare; 

­ Persoane fizice sau grupuri de persoane (cercetatori, cadre didactice), care lucreaza in institutii publice sau private, in domeniul cercetarii-dezvoltarii / diadactic, sub conducerea unui leader (director de proiect); 

­ Directorul de proiect (leader) trebuie sa fie doctor in stiinte.

 

 

7. Activitati eligibile 

­ Activitați de cercetare care sa reflecte obiectivele cheie ale proiectului si care sa aiba ca scop progresul fața de starea de fapt existenta in domeniul acestuia, incluzand activitați de coordonare stiințifica.

­ Activitați legate de diseminarea rezultatelor cercetarii si pregatirea in vederea utilizarii acestora, inclusiv managementul cunoasterii.

 

8. Cheltuieli eligibile 

­ personal; 

­ deplasari; 

­ logistica.

 

9. Prezentarea propunerilor de proiecte va cuprinde urmatoarele: 

1. Scopul proiectului

2. Obiective

3. Situatia in domeniu pe plan national si international 

4. Material si metoda/Desfasurarea cercetarii 

5. Analiza riscurilor proiectului

6. Rezultate 

7. Resurse umane

 

10. Structura echipei de cercetare

Echipa de cercetare va fi alcatuita din maxim 5 persoane si va avea un director de proiect Directorul de proiect trebuie sa dețina titlul de „Doctor in stiințe”. Membrii echipei de cercetare pot fi:  cercetatori avand titlul de Doctor in stiințe, doctoranzi, studenti. Componenta echipei de cercetare va fi stabilita de catre directorul de proiect.

 

11. Evaluarea proiectelor

­ Verificarea eligibilitatii formale: se realizeaza pe loc in momentul primirii propunerii scrise/email. 

­ Evaluarea de catre experti: vor participa trei experti: doi din partea societatii si un expert neutru. 

­ Evaluare in cazul diferentelor mari de punctaj: este chemat un arbitru, din partea societatii, care va stabili punctajul final. 

­ Criterii de punctaj: 

 5 puncte - valoarea tehnico-stiintifica; 

 5 puncte - capacitatea de implementare; 

 5 puncte - diseminare si impact. 

 Trebuie indeplinite minim 2,5 puncte/criteriu. 

- Contestatii: 3 zile de la comunicarea rezultatelor 

 

12. Comunicarea rezultatelor

Rezultatul va fi publicat pe site-ul societatii si se va comunica in scris catre leaderul grupului de cercetare, catre aplicant (persoana fizica sau PFA) sau reprezentatntul legal in cazul institutiilor. 

 

13. Contractarea 

Se va face cu minim 10 zile inainte de inceperea proiectului. 

Se va discuta justetea bugetului alocat pe diverse categorii de cheltuieli.

 

Calendarul competitiei

      -  depunerea proiectelor: 1.09. - 30.09.2016;

      -  evaluarea proiectelor: 3.10. - 21.10.2016; 

      -  afisarea/comunicarea rezultatelor: 21.10.2016;

      -  depunere contestatii: 24.10. - 26.10.2016;

      -  raspuns contestatii: 27.10.2016;

      -  demararea proiectului: maxim o luna de la semnarea contractului;

      -  termen de finalizare a proiectului: maxim 6 luni din momentul semnarii contractului.