Stabilirea metodologiei psiho-fizice de evaluare a functiei olfactive.


PROGRAMUL OPERATIONAL  SECTORIAL „CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE”

Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare

Domeniul major de interventie 2.3 –  Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare

Operatiunea 2.3.1: Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative

Codul proiectului (ID/SMIS): ID 1066 / SMIS-CSNR 28992 

Contract nr. 383/08.03.2012

 

Stabilirea metodologiei psiho-fizice de evaluare a functiei olfactive.

Evaluare pe un lot de pacienti fara acuze chemosenzoriale

 

Gabriela Dantis

Medic primar ORL

SC GDARMED G&G Srl

Bucuresti, Romania

 

Rezumat

S-a stabilit metodologia de evaluare a functiei olfactive cu alegerea chiturilor de substante, a tehnicilor de aplicare a stimulilor si a modalitatilor de notare a rezultatelor.

Chitul de testare include testarea acuitatii olfactive si testarea acuitatii cantitative.

Pentru testarea acuitatii calitative se foloseste testul de identificare a mirosurilor cu 10 odoranti. Pentru testarea acuitatii cantitative (stabilirea scorurilor de prag) a fost ales alcoolul feniletilic., iar testul este cu optiune fortata.

Testarea s-a facut pe un lot de 30 voluntari fara acuze chemosenzoriale.

Datele obtinute au fost corroborate cu cele din literature de specialitate, iar rezultatele confirma valabilitatea si sensibilitatea metodei.

 

 

Establishing the psycho-physical methodology for olfactory evaluation

Study on a group of subjects with no reported chemo-sensory issues.

 

Abstract

We have established the methodology for olfactory evaluation by choosing the chemical kits, the methods for applying the stimuli, and the method for data recording.

The kit is built for testing the quantitative and qualitative olfactory acuity.

For the purpose of testing the qualitative acuity we ask the subjects to identify 10 odorants. For the quantitative test (establishing the threshold score) we chose phenylethyl alcohol and the test is a forced option.

The group of subjects was formed of 30 volunteers who did not report any chemo-sensory issues.

The data obtained was then compared to that from other known studies and the results confirmed the validity and sensitivity of this method.