Evaluare comparativa a rezultatelor testarii clinice a functiei olfactive pe un lot de 231 pacienti in raport cu rezultatele altor studii chemosenzoriale

PROGRAMUL OPERATIONAL  SECTORIAL „CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE”

Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare

Domeniul major de interventie 2.3 –  Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare

Operatiunea 2.3.1: Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative

Codul proiectului (ID/SMIS): ID 1066 / SMIS-CSNR 28992 

Contract nr. 383/08.03.2012

 

 

Evaluare comparativa a rezultatelor testarii clinice a functiei olfactive pe un lot de 231 pacienti in raport cu rezultatele altor studii chemosenzoriale

 

Gabriela Dantis

Medic primar ORL

SC GDARMED G&G Srl

Bucuresti, Romania

 

Rezumat

Evaluarea clinica a functiei olfactive a fost facuta pe un lot de 231 pacienti cu diverse acuze chemosenzoriale. Chitul de testare include testarea acuitatii calitative si testarea acuitatii cantitative.

Datele obtinute atat la testarea functiei olfactive cat si rezultatele istoricului si examinarii fizice au fost evaluate comparativ cu rezultatele altor studii chemosenzoriale din literature de specialitate.

Comparative study of the results from the clinical test of olfactory function on a sample of 231 patients relative to the results of other chemo-sensory studies

 

Abstract

The clinical test of olfactory function was conducted on a sample of 231 patients with various reported chemo-sensory issues. The kit includes tests for qualitative and quantitative acuity.

The data obtained from testing the olfactory function, the results of the anamnesis and of the physical exam were evaluated compared to the results from other chemo-sensory studies.